Homepage Privacy

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Voor de verwerking van je gegevens is Billie Wonder verantwoordelijk. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Voor meer inzicht in ons privacybeleid kun je naast deze Privacy Statement, ook onze Cookie Statement raadplegen. Hoe wij omgaan met je gegevens is te vinden onder ‘Wat gebeurt er met je gegevens?’ 

Wat gebeurt er met je gegevens?

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Billie Wonder, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

  • Logistieke doeleinden: denk aan postverwerkers en pakketbezorgers;
  • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop zoals Google Analytics;
  • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens;
  • Het faciliteren van speciale acties zoals prijsvragen.
  • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

We nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

Welke rechten heb je als klant?

Als klant heb je bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens door ons. In je Billie Wonder account kun je veel zelf regelen. Je kunt daar je gegevens inzien, wijzigen of downloaden.Hieronder zetten we al jouw rechten op een rij.

Recht op informatie
We zijn verplicht om je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van je verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we je gegevens verstrekken.

Recht op inzage
Je hebt het recht op inzage in de gegevens die we van jou verwerken, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt en hoelang deze gegevens worden bewaard.

Recht op correctie
In je Billie Wonder account kun je veel gegevens zelf wijzigen. Hebben wij onvolledige of onjuiste gegevens van jou die je niet zelf kunt aanpassen? Stuur dan een mail naar billie@billiewonder.nl

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

  • Je bent het niet eens met de juistheid van de gegevens
  • De verwerking is onrechtmatig en jij wilt dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt.
  • Jij hebt je gegevens nodig voor het onderbouwen van een claim.

Recht op dataportabiliteit
Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens gedigitaliseerd te ontvangen.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website.

Recht op verwijdering van gegevens

Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te verwijderen. We zijn dan verplicht om je gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Dit doe je door een mail te sturen naar billie@billiewonder.nl

Daarnaast heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mandje

Je mandje is leeg.